SOUKROMÍ

Soukromí

V našem internetovém obchodě safe-beaver.cz od samého počátku respektujeme důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu, proto uděláme vše pro to, abychom je ochránili před jakýmkoliv porušením a zneužitím. Osobní údaje uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým věnujeme nejvíce času, pozornosti a starostí, neboť si uvědomujeme citlivou povahu této oblasti.

Vaše soukromí je uznáváno a chráněno Streamas d.o.o., která vám poskytuje podrobné informace o procesu zpracování vašich osobních údajů.

Naše Zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují postupy pro správu informací, které získáváme nebo shromažďujeme prostřednictvím našich digitálních platforem, a umožňují návštěvníkům přístup na naše webové stránky a používání našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie a místními zákony.

Streamujete doo ., vlastník webu safe-beaver.cz, je zároveň správcem osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující skupiny osob:

  • zákazníci,
  • potenciální zákazníci,
  • uživatelé našich webových stránek,
  • naši dodavatelé a obchodní partneři.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro předem stanovené a zákonné účely založené na platném právním základě. Níže jsou uvedeny účely a právní základ pro každou skupinu jednotlivců.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, děláme tak, dokud tento souhlas neodvoláte. Doby uchovávání osobních údajů pro konkrétní účel jsou uvedeny níže.

Správce osobních údajů a kontaktních údajů

Informace o společnosti:

Streamas d.o.o.

Bistriška ulica 3a

1230 Domžale

Slovenija

DIČ: SI 79969887

Registrační číslo: 3485099000

Email: info@safe-beaver.cz

Telefon:

 

 

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A SBÍRÁME

ZÁKLADNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE (IDENTITNÍ ÚDAJE)

jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa; Informace o identitě firemních uživatelů obsahuje také název firmy a DIČ nebo DIČ.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

adresa, PSČ a město, země bydliště, fakturační adresa (pokud se liší od kontaktních údajů), telefonní číslo a e-mailová adresa

INFORMACE O OBJEDNÁVCE A PLATBĚ

uchováváme veškeré informace o vaší objednávce a platbě, včetně informací o zrušených objednávkách a vrácených objednávkách

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

kterou uživatel dobrovolně zadá do kontaktního formuláře nebo objednávky v internetovém obchodě

TECHNICKÉ INFORMACE

IP adresy, informace o operačním systému, prohlížeči, operačním systému, umístění vašeho zařízení, typu zařízení, se kterým přistupujete na naše webové stránky atd., jsou také shromažďovány pro účely zabezpečení a sledovatelnosti.

Během vaší návštěvy shromažďujeme údaje s vaším souhlasem také prostřednictvím souborů cookie s cílem zajistit lepší funkčnost a uživatelský zážitek, bezpečnost, počítání uživatelů na webu a zajištění bezproblémového chodu webu. Jednotlivý uživatel má přiřazen soubor cookie relace pro identifikaci a sledování na začátku návštěvy. Webové stránky mohou na počítači uživatele ukládat i další soubory cookie, jako je identifikační číslo uživatele v zašifrované podobě (k identifikaci uživatele při další návštěvě) a systémové soubory cookie Google Analytics (analýza návštěv webu ) . Soubory cookie relace jsou uloženy v paměti serveru pouze po dobu trvání návštěvy a jsou smazány po jedné hodině nečinnosti, zatímco trvalé soubory cookie jsou s vaším souhlasem uloženy v počítači návštěvníka po dobu 2 let, poté se stanou neaktivními.

Neneseme odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zadávaných uživateli.

Uživatelská práva

Uživatel internetového obchodu safe-beaver.cz může kdykoli požádat o informaci o osobních údajích zpracovávaných provozovatelem, jejich omezení, výmaz, opravu nebo předání údajů. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů na stránkách safe-beaver.cz lze zasílat také na emailovou adresu info@safe-beaver.cz. Na vaši žádost o uplatnění vašich práv v souvislosti s osobními údaji musíme reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Způsob a účel zpracování osobních údajů

Používáním internetového obchodu www.safe-beaver.cz uživatel souhlasí s platnými všeobecnými pravidly a podmínkami zveřejněnými na tomto internetovém obchodě. Na této stránce může uživatel pravidelně sledovat případné změny všeobecných podmínek a obecných pravidel, jakož i výsledný způsob a účel zpracování shromážděných osobních údajů.

Streamujete Ltd. _ může jako správce údajů používat údaje v anonymizované podobě souhrnu pro účely statistické analýzy. Streamujete Ltd. _ za žádných okolností nebude předávat uživatelská data neoprávněným osobám.

Zajištění bezpečnosti

V internetovém obchodě safe-beaver.cz využíváme několik bezpečnostních ochranných systémů, které zajišťují dostatečnou ochranu před zneužitím, ztrátou, prozrazením, hackováním a nechtěnou úpravou dat. Streamujete Ltd. _ bude chránit osobní údaje a zabránit jejich zneužití. Veškeré údaje, které uživatel zadá a předá prostřednictvím formulářů internetového obchodu safe-beaver.cz nebo jakýmkoli jiným způsobem (e-mailem, telefonem apod.), jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou slovinskou legislativou. Veškeré datové přenosy, stejně jako údaje zadané při nákupu nebo registraci (a aktuálně přenášené přes internet), jsou řádně zašifrovány, aby nebyly srozumitelné pro třetí stranu. Pro tento účel Streamas d.o.o. _ používá technologii SSL ( Secure Zásuvka Layer ), která poskytuje dostatečnou ochranu při přenosu osobních údajů.

K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby (zaměstnanci, smluvní partneři) společnosti Streamas d.o.o.

Za ochranu osobních údajů odpovídá i sám uživatel, kterého žádáme o zajištění bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla.

Přijmout opatření

Vstupem a používáním internetového obchodu a stránek safe-beaver.cz.si uživatel souhlasí se všeobecnými podmínkami použití zveřejněnými na stránkách safe-beaver.cz. Na této stránce může uživatel pravidelně sledovat případné změny všeobecných podmínek a způsobu a účelu zpracování shromážděných osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů a lhůt

Údaje získané na základě souhlasu uchováváme do jeho odvolání. Údaje o vystavených fakturách uchováváme po dobu 10 let od data vystavení. Údaje uchováváme v souladu s právním řádem.

Osobní údaje zadané uživatelem v internetovém obchodě safe-beaver.cz jsou uchovávány a zpracovávány v rozsahu nezbytném pro splnění účelu kompletace objednaného zboží a dále v promlčecí lhůtě závazků, které zpracováním nemohly vzniknout. tyto osobní údaje.

Zpracování osobních údajů a právní základ

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě následujících právních základů:

kdy uživatel udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel samotného zpracování, přičemž uživatel má právo souhlas odvolat

kdy je nutné splnit naše zákonné povinnosti ve smyslu vystavování proforma faktur, faktur za objednané zboží, vedení finančních a obchodních knih apod.

Dotazy zaslané uživateli prostřednictvím různých kontaktních formulářů nebo e-mailových adres slouží výhradně pro celý proces odstraňování problémů.

 

 

 

Předávání dat partnerům

Veškeré informace, které uživatel svěří manažerovi nebo obchodnímu partnerovi, jsou důvěrné a Streamy Ltd. _ nebude předávat neoprávněným třetím osobám. Osobní údaje mohou být předány partnerům, kterým Streamas d.o.o. _ důvěry, nebo na základě zákonné povinnosti v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

Můžeme zaslat následující informace:

  • Do naší účetní služby
  • Správci serveru a poskytovateli provozu internetového obchodu, který umožňuje bezproblémový provoz internetového obchodu a upgrade internetového obchodu (hosting, e-mail marketing...).
  • Pověřené instituce, pokud to vyžaduje zákon (soud apod.).
  • Různým společnostem za zpracování dat a informační služby, které zajišťují provoz internetového obchodu.
  • Údaje předáváme doručovacím službám pro potřeby přepravy zásilky a zadání objednávky.
  • Servisní společnosti, které poskytují internetovým obchodům hladký průběh nákupu přes Paypal nebo zásilkové služby atd., ale v mezích, které zajišťují úspěšné provedení objednávky.

Všichni naši partneři mohou zpracovávat osobní údaje pouze v rámci našich pokynů a za žádných okolností pro své vlastní účely. Všichni naši partneři se zavazují k pečlivému a důvěrnému zacházení s osobními údaji v souladu s evropskou legislativou.

 

Zasílání e-mailů prostřednictvím kontaktních formulářů

Pokud uživatel Streamas d.o.o. _ zasílá konkrétní dotazy prostřednictvím kontaktních formulářů nebo e-mailových adres zveřejněných v internetovém obchodě safe-beaver.cz, údaje jsou evidovány a jsou tak svěřeny správci. Otázky, které obsahují také údaje, budou použity k vyřešení otázky zadané uživatelem. Uživatel odesláním dotazu prostřednictvím online formuláře zveřejněného na internetovém obchodě safe-beaver.cz vyjadřuje souhlas se všeobecnými podmínkami uvedenými na webu safe-beaver.cz.

 

Registrace uživatele

V internetovém obchodě safe-beaver.cz je obsah přístupný i neregistrovaným uživatelům a anonymním hostům a jako registrovaný uživatel se může zaregistrovat fyzická osoba, která při registraci uvede údaje požadované internetovým obchodem safe-beaver.cz. . proces. Každý registrovaný uživatel obdrží své uživatelské jméno a heslo, které je rovněž tajné. Registrovaný uživatel je povinen zajistit, aby jeho uživatelské jméno a heslo spravoval on sám nebo jím pověřená osoba. V internetovém obchodě safe-beaver.cz je zákazníkem fyzická nebo právnická osoba a každý uživatel internetového obchodu safe-beaver.cz je individuálně odpovědný za obsah, který vloží do internetového obchodu safe-beaver.cz. Konečným zákazníkem v internetovém obchodě safe-beaver.cz je registrovaný zákazník, který nakupuje zboží pro osobní účely nebo pro neziskovou činnost.

Streamujete Ltd. _ při registraci uživatele v internetovém obchodě safe-beaver.cz použije zadané údaje do zrušení pro zpracování objednávky uživatele, marketingové analýzy, zlepšení prodejního procesu a přípravu kvalitních prodejních nabídek. Streamujete Ltd. _ může také používat data pro remarketing a streamy Ltd. _ uchovává všechna data až do zrušení nebo odhlášení, což je v souladu se slovinskými právními předpisy. Uživatel se může z internetového obchodu safe-beaver.cz kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu na adresu info@safe-beaver.cz. se kterou musí registrovaný uživatel odeslat zprávu, že se chce odhlásit a smazat svůj účet na internetovém obchodě safe-beaver.cz a dále uvést jméno, příjmení a adresu uživatele.

Přihlaste se k odběru e-novinek

Všichni uživatelé internetového obchodu safe-beaver.cz se mohou přihlásit k odběru e-novinek safe-beaver.cz, se kterými Streamas d.o.o. informuje o novinkách, akcích, produktech a dalších marketingových aktivitách, které jsou součástí safe-beaver . zprávy. Cz . Uživatelé, kteří se přihlásí k odběru newsletteru safe-beaver.cz získávají i další výhody internetového obchodu safe-beaver.cz (další slevy).

Proces registrace je, když uživatel zadá svou e-mailovou adresu pro odběr novinek. Streamujete Ltd. _ shromažďuje tyto údaje: e-mailovou adresu, IP adresu, pokud je uživatel již členem internetového obchodu safe-beaver.cz, dále jméno a příjmení a telefonní číslo.

Když se uživatel přihlásí, obdrží také potvrzovací zprávu. Uživatel se může odhlásit z odběru e-novinek Safe-beaver.cz kdykoli písemně prostřednictvím e-mailu nebo kliknutím na „odhlásit“. Streamujete Ltd. _ vyhoví žádosti do 15 dnů od obdržení žádosti, jak předepisuje Kodex. Uživatel může také požádat o přenos dat nebo o přístup k nim. Společnost Streams d.o.o. , která je správcem údajů, se zavazuje k pečlivé ochraně údajů v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Přihlaste se k e-zpravodaji

Díky našim bezplatným zpravodajům vás budeme informovat o aktuálních nabídkách a zprávách.