REKLAMACE, VRÁCENÍ A VÝMĚNY (Kupující - fyzická osoba - spotřebitel)

Od koupě můžete odstoupit do 14 dnů od doručení, a to bez udání důvodu. Chcete-li požádat o výměnu za jiný produkt nebo vrácení peněz za produkt, musíte produkt vrátit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou přepravce fyzicky převezmete zboží.

Zboží, které chcete vrátit, musí být nepoškozené, nejlépe v původním a nepoškozeném obalu s veškerým příslušenstvím . V případě poškození nebo nadměrného používání produktu nebo originálního obalu si obchod vyhrazuje právo účtovat odečtenou částku při vrácení kupní hodnoty produktu.

Do 14 dnů od doručení můžete vyplnit formulář pro výměnu nebo vrácení peněz na níže uvedeném odkazu NEBO nás o svém úmyslu zrušit nákup informujte e-mailem.

V případě výměny produktů vyplňte : https://forms.gle/UFFK4ZLTw5Q7tCxv9

V případě vrácení prosím vyplňte: https://forms.gle/UFFK4ZLTw5Q7tCxv9

Poznámka: Vrácení peněz právnickým osobám není možné.

V případě výměny produktů jako právnická osoba vyplňte : https://forms.gle/UFFK4ZLTw5Q7tCxv9

Před odesláním produktu zpět k nám prosím zkontrolujte potvrzení objednávky nebo fakturu (kterou jste obdrželi e-mailem s objednávkou), že jste produkt zakoupili v našem internetovém obchodě a zkontrolujte seznam nevratných produktů. Pokud odešlete položku, která není naše nebo není způsobilá k vrácení, neneseme odpovědnost za vaši chybu a nebudeme vám refundovat ani účtovat poplatky za vrácení.

Na vrácení balíku na naši adresu máte 14 dní od odeslání zprávy o zrušení:

STREAMAS D.O.O.

ULICE PARMOVA 14

1000 LJUBLJANA

Balíček doporučujeme zaslat doporučeně s potvrzením o doručení. Pokud se balíček ztratí, budeme stále schopni vyřešit vaši reklamaci na základě potvrzení o doručení přes sledovací číslo.

Náklady na dopravu hradí odesílatel, zásilky na vlastní náklady nepřebíráme.

Za vrácené produkty vám vrátíme peníze. Další vybrané poplatky jsou nevratné. V případě odstoupení od koupě hradí náklady na vrácení zásilky kupující, tedy ani náklady na poštovné za zaslání produktu se nevrací.


Výjimky z práva na odstoupení od koupě

Spotřebitel nemůže odstoupit od koupě, jejímž předmětem je:

 

 • plnění služby, bylo-li její plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od koupě po úplném splnění služby a pokud celá byla provedena služba (například: platba vyzvednutím, rychlé doručení, pojištění balíku).
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a k němuž může dojít ve lhůtě pro odstoupení od koupě,
 • prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží podléhajícího rychlé zkáze,
 • prodej zboží v ochranném obalu, které není vhodné vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů a ochranný obal byl po dodání poškozen (například: kosmetika, čisticí prostředky, lešticí pasty a plavky, spodní prádlo, ponožky),
 • prodej zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím (např. set/set, všechny produkty z nabídky „překvapivý produkt“, oba produkty z nabídky 1+1 zdarma, libovolný DÁREK),
 • prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při nákupu a jejich dodání je možné nejpozději do 30 dnů a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 • provedení neodkladných oprav nebo údržby, které si spotřebitel výslovně vyžádal u prodávajícího; to neplatí pro objednávky služeb a objednávky, jejichž předmětem je prodej zboží, s výjimkou náhradních dílů nutných k opravě nebo údržbě, pokud byly uzavřeny při návštěvě prodávajícího u spotřebitele a nebyly objednány kupujícím. spotřebitel. služby nebo zboží předem,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném a prodeje knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu,
 • poskytování ubytovacích služeb pro jiné účely, jako je ubytování, přeprava zboží, pronájem vozidel, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb spojených s trávením volného času, po jehož uplynutí se prodávající zavazuje tyto služby poskytnout ve sjednané době popř. datum. Uzávěrka,
 • přenos elektronického obsahu, který není na fyzickém nosiči, pokud jeho přenos začal s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od koupě (např. ).

UPOZORNĚNÍ: Pokud dobrovolně vrátíte položku, kterou nelze zrušit mimo 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy, mimo 14denní lhůtu pro vrácení od oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo položku, která nebyla zakoupena v našem obchodě, bude tato položka pouze vrácena po zaplacení poplatku ve výši 10 EUR, což jsou náklady na vyřízení neoprávněné reklamace, jinak bude produkt zničen. Nevyzvednuté produkty budou po 2 měsících zlikvidovány.

 

BUDOU ZAMYŠLENY POUZE APLIKACE, KTERÉ SPLŇUJÍ VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY.

Více o všeobecných podmínkách a pravidlech používání cookies si můžete přečíst na odkazech ve spodní části stránky.

Přihlaste se k e-zpravodaji

Díky našim bezplatným zpravodajům vás budeme informovat o aktuálních nabídkách a zprávách.